طراحی استند پاپ آپ تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان
(021) 2269 5704

طراحی استند پاپ آپ تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان

طراحی استند پاپ آپ تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان به رنگ سبز و قرمز در کنار سفید و با تصاویری از تجهیزات پزشکی این شرکت اجرا شده است. به طور معمول پاپ آپ تبلیغاتی در کنار میز کانتر در نمایشگاه‌ها، کمپین تبلیغاتی، فروشگاه‌ها و کنفرانس‌ها استفاده می‌گردد و به عنوان یک عنصر تبلیغاتی باید دربرگیرنده هویت سازمانی شرکت باشد.

طراحی استند پاپ آپ تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان
طراحی استند پاپ آپ تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram