(021) 2269 5704

طراحی کارت تخفیف دونا کالج مجارستان

طراحی کارت تخفیف دونا کالج مجارستان برای استفاده از تخفیف های ثبت نام انجام گرفته است. این کارت در قطع کارت ویزیت با استفاده از رنگ‌ها و المان‌های تبلیغاتی این کالج مانند بکارگیری رنگ قرمز، سبز و نوار سفید رنگ به عنوان رنگ های سازمانی اجرا شده است. طراحی کارت تخفیف می‌تواند مانند طراحی اوراق اداری از هویت سازمانی پیروی کند.

طراحی کارت تخفیف دونا کالج مجارستان
طراحی کارت تخفیف دونا کالج مجارستان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram