(021) 2269 5704

طراحی استند تبلیغاتی رول آپ تبریک نوروز دونا کالج

طراحی استند تبلیغاتی دونا کالج مجارستان برای تبریک نوروز و چاپ و نصب به شیوه استند رول آپ انجام گرفت. طراحی این استند تبلیغاتی با طراحی ساده و سمبلیک از المان‌های سفره هفت سین انجام گرفت و برای نصب در داخل محوطه کالج آماده شد. از استند می‌توان به عنوان یک عنصر تبلیغاتی تاثیرگذار برای معرفی شرکت در محیط استفاده کرد.

طراحی استند تبلیغاتی رول آپ تبریک نوروز دونا کالج
طراحی استند تبلیغاتی رول آپ تبریک نوروز دونا کالج  01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram