طراحی استند نمایشگاهی رول آپ محصولات تسنیم بهبود آرمان
(021) 2269 5704

طراحی استند نمایشگاهی رول آپ محصولات تسنیم بهبود آرمان

طراحی استند نمایشگاهی برای محصولات تسنیم بهبود آرمان با المان‌ها و رنگ‌های مرتبط انجام شده که در هر استند گروهی خاص از محصولات این شرکت معرفی می‌گردد. استند قابلیت ارائه مطالب انبوه را داراست و مانند یک کاتالوگ عمل می‌کند. چاپ استند تبلیغاتی به صورت پلات لمینیت در اندازه 200×90 سانتی‌متر و با استفاده از سازه استند رول آپ اجرا شد.

طراحی استند نمایشگاهی رول آپ محصولات تسنیم بهبود آرمان
طراحی استند نمایشگاهی رول آپ محصولات تسنیم بهبود آرمان 01
طراحی استند نمایشگاهی رول آپ محصولات تسنیم بهبود آرمان 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram