(021) 2269 5704

طراحی دفترچه یادداشت تبلیغاتی شرکت برسیان دارو

طراحی دفترچه یادداشت تبلیغاتی برای شرکت برسیان دارو به عنوان یک هدیه تبلیغاتی اجرا شده است. انواع هداياي تبليغاتي نظیر خودکار تبلیغاتی، فلش مموری تبلیغاتی، لیوان تبلیغاتی، ساک دستی تبلیغاتی و ... می‌تواند نقش یک عنصر تبلیغاتی کارآمد و پویا را مانند طراحی تقویم در مکان‌های عمومی و در زمان حداقل 1 ساله برای شما بازی کند.

طراحی دفترچه یادداشت تبلیغاتی شرکت برسیان دارو
طراحی دفترچه یادداشت تبلیغاتی شرکت برسیان دارو 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram