طراحی کارت دعوت کنگره بین‌المللی هم‌اندیشی سرطان
(021) 2269 5704

طراحی کارت دعوت کنگره بین‌المللی هم‌اندیشی سرطان

طراحی کارت دعوت برای کنگره بین‌المللی هم‌اندیشی سرطان انجام شد. این کارت دعوت در قطع 21×14 و به صورت دو لت طراحی شده است. بکارگیری رنگ آبی فیروزه‌ای و نقوش اسلیمی ساده به منظور بیان فرهنگ ایرانی و آبی و سفید در کنار یکدیگر برای بیان بهداشت و سلامت استفاده شده و سعی برآن بوده تا کارت به شکلی ساده و گویا طراحی گردد.

طراحی کارت دعوت کنگره بین‌المللی هم‌اندیشی سرطان
طراحی کارت دعوت کنگره بین‌المللی هم‌اندیشی سرطان 01
طراحی کارت دعوت کنگره بین‌المللی هم‌اندیشی سرطان 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram