(021) 2269 5704

طراحی لمپوست محصولات یونیک

طراحی لمپوست محصولات یونیک فعال در بخش مبلمان اداری توسط آساگرافیک صورت گرفت. این لمپوست با ارائه چندین طرح از محصولات یونیک بطور جداگانه در هر لمپوست و با بکارگیری رنگ‌های تبلیغاتی آن در قطع 1 متر در 3 متر طراحی شده است. چاپ لمپوست از جنس بنر ضخیم با ماندگاری و پایداری بالای رنگ‌ها در محیط خارجی و زیر نور خورشید انجام شد.

طراحی لمپوست محصولات یونیک
طراحی لمپوست محصولات یونیک 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram