طراحی کارت تخفیف محصولات نیکا
(021) 2269 5704

طراحی کارت تخفیف محصولات نیکا

طراحی کارت تخفیف محصولات نیکا فعال در زمینه صندوق‌های نسوز خانگی و اداری در قطع کارت اعتباری اجرا و چاپ آن به صورت چاپ کارت pvc انجام شد. طراحی به صورتی است که زیبایی و استاندارهای کارت تخفیف را دارا بوده، استفاده از رنگ سازمانی اقلام تبلیغاتی نیکا و روحیه حاکم بر آن در این کار نیز مشاهده می‌شود.

طراحی کارت تخفیف محصولات نیکا
طراحی کارت تخفیف محصولات نیکا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram