(021) 2269 5704

طراحی پاپ آپ استند نمایشگاهی محصولات نیکا

طراحی پاپ آپ استند نمایشگاهی شرکت نیکا در سال 1390 توسط آساگرافیک انجام شد. طراحی پاپ آپ تبلیغاتی برای سومین همایش مدیران نمایندگی‌های سراسر کشور اجرا گردید. در طراحی این استند تبلیغاتی از رنگ سازمانی در کنار تصاویری از محصولات استفاده شد. رنگ‌های جذاب، تصاویر مناسب همراه با بخشی فضای خالی به جذابیت پاپ آپ می‌افزاید.

طراحی پاپ آپ استند نمایشگاهی محصولات نیکا
طراحی پاپ آپ استند نمایشگاهی محصولات نیکا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram