طراحی تابلو سردر فروشگاه شیرینی نیسا
(021) 2269 5704

طراحی تابلو سردر فروشگاه شیرینی نیسا

طراحی تابلو سر در فروشگاه شیرینی نیسا در سال 1389 انجام شد. طراحی تابلو تبلیغاتی براساس طرح روی جعبه شیرینی آن صورت گرفت. از رنگ سرخابی تیره، طرح لوگو، شش تصویر از انواع نان و شیرینی با ترکیب‌بندی وسط چین استفاده و چاپ آن به‌صورت تابلو فلکسی انجام گرفت. طراحی مناسب تابلو تبلیغاتی مغازه نقش موثری در امر تبلیغات دارد.

طراحی تابلو سردر فروشگاه شیرینی نیسا
طراحی تابلو سردر فروشگاه شیرینی نیسا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram