(021) 2269 5704

طراحی و چاپ تقویم رومیزی کیمیا بهبود آرمان

طراحی و چاپ تقویم رومیزی برای کیمیا بهبود آرمان با رنگ‌ها و المان‌های متناسب، استفاده از تصاویری برای شرح فعالیت شرکت و بکارگیری المان‌های ایرانی انجام شده است. طراحی تقویم به صورت سالنامه و قرارگیری تمام ماه‌های سال در یک صفحه اجرا شده و چاپ تقویم به صورت چاپ افست با کاغذها و مقوای با کیفیت برای ماندگاری بالا اجرا شد.

طراحی و چاپ تقویم رومیزی کیمیا بهبود آرمان
طراحی و چاپ تقویم رومیزی کیمیا بهبود آرمان 01
طراحی و چاپ تقویم رومیزی کیمیا بهبود آرمان 02
طراحی و چاپ تقویم رومیزی کیمیا بهبود آرمان 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram