(021) 2269 5704

طراحی کارت تبریک (کارت پستال) نوروز 1393 تدکار

طراحی کارت تبریک (کارت پستال) نوروز سال 1393 تدکار در قطع A6 و به صورت دو لت اجرا شده که از نقش درخت بهاری و پرندگان در کنار حوض آب و ماهی قرمز سفره هفت سین استفاده شده و شعار تبلیغاتی و آدرس وب سایت شرکت نیز روی کارت آورده شده است. طراحی تقویم،‌ سر رسید و کارت تبریک از اقلام تبلیغاتی است که هر ساله توسط کارفرمایان سفارش داده می‌شود.

طراحی کارت تبریک (کارت پستال) نوروز 1393 تدکار
طراحی کارت تبریک (کارت پستال) نوروز 1393 تدکار 01
طراحی کارت تبریک (کارت پستال) نوروز 1393 تدکار 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram