(021) 2269 5704

طراحی تقویم رومیزی تسنیم بهبود آرمان

طراحی تقویم رومیزی برای تسنیم بهبود آرمان به صورت سالنامه اجرا شد، که در طرح سالنامه تمام ماه‌های سال در یک صفحه جای می‌گیرد. تقویم رومیزی به مدت 1 سال همراه کارمندان است، بنابراین باید ساده، گیرا و چشم‌نواز طراحی گردد. طراحی تقویم و سررسید به‌عنوان عنصر تبلیغاتی موثر، بالقوه و طولانی مدت (حداقل 1 سال) عمل می‌کند.

طراحی تقویم رومیزی تسنیم بهبود آرمان
طراحی تقویم رومیزی تسنیم بهبود آرمان 01
طراحی تقویم رومیزی تسنیم بهبود آرمان 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram