(021) 2269 5704

طراحی تقویم و چاپ سررسید اختصاصی فرودگاه‌ها سال 1390

طراحی تقویم و چاپ سررسید اختصاصی برای شرکت فرودگاه‌های کشور با نام دستیار مدیر برای سال 90 انجام گرفت، که در دو سطح مدیریتی با جلد ارگانایزر نفیس به همراه چاپ داغی و سطح کارمندان با جلد چرم ترمو همراه با صحافی پانچ و فنر اجرا شد. چاپ به صورت چهاررنگ و دورنگ و با بکارگیری کاغذ 80 گرم تحریر و 135 گرم گلاسه انجام پذیرفت.

طراحی تقویم و چاپ سررسید اختصاصی فرودگاه‌ها سال 1390
طراحی تقویم و چاپ سررسید اختصاصی فرودگاه‌ها سال 1390 01
طراحی تقویم و چاپ سررسید اختصاصی فرودگاه‌ها سال 1390 02
طراحی تقویم و چاپ سررسید اختصاصی فرودگاه‌ها سال 1390 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram