(021) 2269 5704

طراحی لیبل بسته بندی محصولات هانکونگ تایر

طراحی لیبل برای بسته بندی محصولات هانکونگ تایر برای ارائه ریز اطلاعات با هویت سازمانی شرکت مانند رنگ زرد و مشکی، لوگو و ... اجرا و چاپ گردید. طراحی لیبل مانند طراحی بسته بندی، اطلاعات کالا، مشخصات فنی، طریقه مصرف و نگهداری، استاندارهای بین المللی، تاریخ تولید و انقضاء و در نهایت بارکد را با خود به همراه دارد.

طراحی لیبل بسته بندی محصولات هانکونگ تایر
طراحی لیبل بسته بندی محصولات هانکونگ تایر 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram