طراحی بسته بندی کارتن محصولات مبلمان اداری فیدان
(021) 2269 5704

طراحی بسته بندی کارتن محصولات مبلمان اداری فیدان

طراحی بسته بندی به شکل کارتن محصولات مبلمان اداری فیدان برای هر یک از آن محصولات انجام شده و از تصویر محصولات، به صورت خط دور روی جعبه استفاده شد. در طراحی گرافیک آن از رنگ سازمانی فیدان، یعنی طلایی و مشکی برای کارتن بسته بندی استفاده شده است که ترکیب آنها نزدیک به رنگ سازمانی فیدان باشد و بر روی کارتن 5 لایه به صورت دو رنگ چاپ گردید.

طراحی بسته بندی کارتن محصولات مبلمان اداری فیدان
طراحی بسته بندی کارتن محصولات مبلمان اداری فیدان 01
طراحی بسته بندی کارتن محصولات مبلمان اداری فیدان 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram