طراحی و چاپ لیبل شیشه روغن زیتون بکر برند Estrella
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ لیبل شیشه روغن زیتون بکر برند Estrella

طراحی و چاپ لیبل شیشه (Pet Bottle) روغن زیتون بکر برای برند Estrella انجام شد. روغن زیتون بکر (Virgin) با اسیدیته زیر 2 درصد تولید می‌شود. طراحی لیبل این شرکت با رنگ‌های مناسب که تداعی‌گر روغن زیتون سالم و تازه باشد و نقش درخت در کنار طرحی از برداشت زیتون اجرا شد. چاپ لیبل به صورت افست و پشت چسبدار در تیراژ بالا اجرا شد.

طراحی و چاپ لیبل شیشه روغن زیتون بکر برند Estrella
طراحی و چاپ لیبل شیشه روغن زیتون بکر برند Estrella 01
طراحی و چاپ لیبل شیشه روغن زیتون بکر برند Estrella 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram