طراحی لیبل شیشه روغن زیتون فوق بکر برند Estrella
(021) 2269 5704

طراحی لیبل شیشه روغن زیتون فوق بکر برند Estrella

طراحی لیبل شیشه روغن زیتون فوق بکر (Extra Virgin) با برند Estrella انجام شد. این لیبل از طیف رنگ طلایی، طوسی و مشکی انجام شده، استفاده از نقش درخت و طرحی سنتی از چیدن و برداشت زیتون عناصر اصلی این لیبل است. روغن زیتون فوق بکر مرغوب‌ترین نوع آن با اسیدیته زیر 8/۰ درصد است و میزان تولید آن شامل 1۰ درصد از کل تولیدات می‌شود.

طراحی لیبل شیشه روغن زیتون فوق بکر برند Estrella
طراحی لیبل شیشه روغن زیتون فوق بکر برند Estrella 01
طراحی لیبل شیشه روغن زیتون فوق بکر برند Estrella 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram