(021) 2269 5704

طراحی لیبل سی دی تسنیم بهبود آرمان

طراحی لیبل سی دی تسنیم بهبود آرمان با رنگ سبز و قرمز از رنگ‌های سازمانی شرکت که به صورت نوار رنگی بکار رفته، همراه با لوگو و آدرس وب سایت اجرا شده است. چاپ لیبل سی دی به صورت پشت چسبدار انجام می‌شود، که با تیراژ حداقل 1000 نسخه اجرا می‌گردد و یا به صورت مستقیم روی سی دی حک می‌گردد. طراحی کاور هماهنگ با لیبل اجرا می‌شود.

طراحی لیبل سی دی تسنیم بهبود آرمان
طراحی لیبل سی دی تسنیم بهبود آرمان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram