طراحی و چاپ لیبل سی دی و کاور قاب CD پارتیان تهویه
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ لیبل سی دی و کاور قاب CD پارتیان تهویه

طراحی و چاپ لیبل سی دی و کاور (قاب CD) نرم افزار محاسبات تاسیسات ساختمان پارتیان تهویه انجام شد. طراحی لیبل بر اساس هویت سازمانی اقلام تبلیغاتی مانند استفاده از رنگ آبی، سبز و سفید به نشانه پاکی و سلامت انجام و به صورت پشت چسبدار چاپ شد. کاور سی دی به صورت برگه‌ای برای الصاق در قاب و هماهنگ با لیبل اجرا شد.

طراحی و چاپ لیبل سی دی و کاور قاب CD پارتیان تهویه
طراحی و چاپ لیبل سی دی و کاور قاب CD پارتیان تهویه 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram