(021) 2269 5704

طراحی لیبل سی دی نرم افزار تدکار

طراحی لیبل سی دی برای نرم افزار تدکار با قرارگیری لوگو، شعار تبلیغاتی، عنوان شرکت، شماره تماس و وب سایت شرکت انجام شد. از طیف رنگ نارنجی و طوسی به‌عنوان رنگ سازمانی و باند رنگی در لیبل استفاده شد. طراحی لیبل باید ساده و گیرا باشد و از شلوغی در طرح پرهیز شود. چاپ لیبل سی دی به صورت پشت چسبدار و یا حک بر روی سی دی انجام می‌گیرد.

طراحی لیبل سی دی نرم افزار تدکار
طراحی لیبل سی دی نرم افزار تدکار 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram