طراحی لیبل سی دی نرم افزار تدکار
(021) 2269 5704

طراحی لیبل سی دی نرم افزار تدکار

طراحی لیبل سی دی برای نرم افزار تدکار با قرارگیری لوگو، شعار تبلیغاتی، عنوان شرکت، شماره تماس و وب سایت شرکت انجام شد. از طیف رنگ نارنجی و طوسی به‌عنوان رنگ سازمانی و باند رنگی در لیبل استفاده شد. طراحی لیبل باید ساده و گیرا باشد و از شلوغی در طرح پرهیز شود. چاپ لیبل سی دی به صورت پشت چسبدار و یا حک بر روی سی دی انجام می‌گیرد.

طراحی لیبل سی دی نرم افزار تدکار
طراحی لیبل سی دی نرم افزار تدکار 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram