(021) 2269 5704

طراحی و چاپ پکیج بسته بندی نرم افزار تدکار

طراحی و چاپ پکیج بسته بندی نرم افزار تدکار با طیف رنگ نارنجی و طوسی و استفاده از المان‌های تصویری مناسب و هماهنگ با اقلام تبلیغاتی شرکت، برای سی دی و کتابچه راهنما اجرا شد. چاپ جعبه بسته بندی با کاغذ 150 گرم و سلفون براق و سپس لمینیت روی ایفلوت انجام گرفته است، تا شفافیت رنگ‌ها و سفیدی کاغذ به خوبی مشخص گردد.

طراحی و چاپ پکیج بسته بندی نرم افزار تدکار
طراحی و چاپ پکیج بسته بندی نرم افزار تدکار 01
طراحی و چاپ پکیج بسته بندی نرم افزار تدکار 02
طراحی و چاپ پکیج بسته بندی نرم افزار تدکار 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram