طراحی لیبل سی دی شرکت صنایع فرش آریا
(021) 2269 5704

طراحی لیبل سی دی شرکت صنایع فرش آریا

طراحی لیبل سی دی شرکت صنایع فرش آریا بر مبنای ارواق اداری شرکت و چاپ لیبل به شیوه چاپ افست اجرا شده است. توجه به هویت سازمانی در طراحی گرافیک و برند سازی بسیار پراهمیت است. استفاده از رنگ‌ها و المان‌های هماهنگ با هویت سازمانی، ارائه فضایی با رنگ‌های گرم در عین حفظ سادگی و کارکرد لیبل از موارد قابل توجه بوده است.

طراحی لیبل سی دی شرکت صنایع فرش آریا
طراحی لیبل سی دی شرکت صنایع فرش آریا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram