طراحی لیبل دی وی دی نیکا
(021) 2269 5704

طراحی لیبل دی وی دی نیکا

طراحی لیبل دی وی دی نیکا به رنگ قرمز و سفید و همراه با تصاویری از محتوای آن انجام شد. طراحی لیبل همراه با طراحی کاور سی دی (قاب) انجام می‌شود. چاپ لیبل به صورت پشت چسبدار است و روی سی دی چسبانده می‌شود، یا مستقیم روی آن چاپ می‌گردد. طراحی کاور نیز به صورت بسته کامل و یا به صورت برگه‌ای برای الصاق در قاب اجرا می‌شود.

طراحی لیبل دی وی دی نیکا
طراحی لیبل دی وی دی نیکا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram