(021) 2269 5704

طراحی پکیج بسته بندی مجموعه نرم افزاری شاتوت

طراحی پکیج بسته بندی مجموعه نرم افزاری شاتوت برای قرار‌گیری کتابچه راهنما، سی دی و کاور سی دی در آن اجرا شد. طراحی بسته بندی محصول هماهنگ با هویت بصری مجموعه تبلیغاتی شرکت انجام شده است. طرح بسته روی کاغذ با گراماژ 150 گرم همراه با سلفون چاپ شد و روی مقوای ایفلوت لمینیت شد تا رنگ‌ها و سفیدی طرح با کیفیت و شفاف باشد.

طراحی پکیج بسته بندی مجموعه نرم افزاری شاتوت
طراحی پکیج بسته بندی مجموعه نرم افزاری شاتوت 01
طراحی پکیج بسته بندی مجموعه نرم افزاری شاتوت 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram