طراحی و چاپ جعبه بسته بندی شیرینی نیسا
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ جعبه بسته بندی شیرینی نیسا

طراحی و چاپ جعبه بسته بندی شیرینی نیسا در سال 89 انجام گرفت. رنگ سرخابی تیره به عنوان یک رنگ خوراکی برای رنگ اصلی این جعبه و قطع مربع برای آن در نظر گرفته شد. استفاده از طراحی ساده و تکیه بر رنگ به جای استفاده از عکس به زیبایی و جلوه بصری آن افزوده است. مطالب روی جعبه وسط چین شده و بقیه قسمت‌ها تنها با رنگ پر شده است.

طراحی و چاپ جعبه بسته بندی شیرینی نیسا
طراحی و چاپ جعبه بسته بندی شیرینی نیسا 01
طراحی و چاپ جعبه بسته بندی شیرینی نیسا 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram