طراحی لوگو (طراحی نشانه) تیرساز نیروی غرب
(021) 2269 5704

طراحی لوگو (طراحی نشانه) تیرساز نیروی غرب

طراحی لوگو یا طراحی نشانه برای تیرساز نیروی غرب از تصویر یک تیر برق که در یک دایره قرار گرفته و از فضای منفی داخل دایره ایجاد شده، انجام گرفت. لوگو به رنگ مشکی است و یک خط طلایی دور لوگو همراه با عنوان به صورت انگلیسی قرار گرفته است. نشانه نوشتاری عنوان لوگو به فارسی و انگلیسی با اصلاح یکی از فونت‌های موجود ایجاد شد.

طراحی لوگو (طراحی نشانه) تیرساز نیروی غرب
طراحی لوگو (طراحی نشانه) تیرساز نیروی غرب 01
طراحی لوگو (طراحی نشانه) تیرساز نیروی غرب 02
طراحی لوگو (طراحی نشانه) تیرساز نیروی غرب 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram