(021) 2269 5704

طراحی لوگو تایپ آژانس املاک خانه یاب مجارستان

طراحی لوگو تایپ آژانس املاک خانه یاب در مجارستان در سال 1388 انجام گرفت. این لوگوتایپ با استفاده از خطوط شکسته و منحنی در کنار یکدیگر اجرا شده، در طراحی آن رنگ مشکی برای حروف و قرمز برای حساسیت بخشیدن به نقطه‌های حروف بکار رفته است. لوگو تایپ در عین زیبایی و جذابیت بصری، باید خوانا باشد و حروف با یکدیگر هماهنگ باشد.

طراحی لوگو تایپ آژانس املاک خانه یاب مجارستان
طراحی لوگو تایپ آژانس املاک خانه یاب مجارستان 01
طراحی لوگو تایپ آژانس املاک خانه یاب مجارستان 02
طراحی لوگو تایپ آژانس املاک خانه یاب مجارستان 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram