طراحی لوگو و لوگوتایپ نوماند
(021) 2269 5704

طراحی لوگو و لوگوتایپ نوماند

طراحی لوگو و لوگوتایپ نوماند، فعال در زمینه دکوراسیون داخلی در سال 1387 انجام پذیرفت. در طراحی لوگوی این شرکت از شکل مربع که نشانه‌ زمین، خانه و استحکام است، استفاده شده و لبه‌های گرد آن ساختار لوگو را تلطیف ساخته است. همین فرم برای طراحی لوگوتایپ نوماند نیز بکار رفته است، تا لوگو و لوگوتایپ با یکدیگر هماهنگ باشند.

طراحی لوگو و لوگوتایپ نوماند
طراحی لوگو و لوگوتایپ نوماند 01
طراحی لوگو و لوگوتایپ نوماند 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram