طراحی آرم شرکت فرش سجاده آریا
(021) 2269 5704

طراحی آرم شرکت فرش سجاده آریا

طراحی آرم شرکت صنایع فرش آریا به هر دو شکل لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) و لوگو (نشانه تصویری) برای این شرکت انجام شده است. در طراحی لوگو فرش آریا از نقوش اسلیمی که تداعی کننده فرش ایرانی و طیف رنگ‌های درخشان که برگرفته از هنر ایران است، استفاده شده و در نهایت لوگو در یک مستطیل عمودی محدود شده که شکل مرسوم فرش ایرانی است.

طراحی آرم شرکت فرش سجاده آریا
طراحی آرم شرکت فرش سجاده آریا 01
طراحی آرم شرکت فرش سجاده آریا 02
طراحی آرم شرکت فرش سجاده آریا 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram