(021) 2269 5704

طراحی لوگو شرکت پیدایش سبز

طراحی لوگو برای پیدایش سبز فعال در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای امور ساختمانی و فضای سبز، انجام گرفت. برای این طراحی لوگو از فرم یک ساختمان که نماد معماری است استفاده شده که در فضای منفی داخل آن شکل یک درخت سرو به نشانه فضای سبز قرار گرفته است، نشانه نوشته پیدایش سبز در زیر آرم از اصلاح یک فونت ایجاد شده است.

طراحی لوگو شرکت پیدایش سبز
طراحی لوگو شرکت پیدایش سبز 01
طراحی لوگو شرکت پیدایش سبز 02
طراحی لوگو شرکت پیدایش سبز 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram