طراحی لوگو مونوگرام پارس سولو نوین
(021) 2269 5704

طراحی لوگو مونوگرام پارس سولو نوین

طراحی لوگو به صورت مونوگرام برای پارس سولو نوین انجام شد. این شرکت در زمینه تجارت و بازرگانی فعال است و مونوگرام طراحی شده با استفاده از حرف اول کلمه پارس در قالبی از شکل مربع و فرم حرف P اجرا شده است. طراحی لوگو مونوگرام مانند نشانه تصویری در طول زمان در ذهن ماندگار می‌شود و از آن بر روی مهر و دیگر اقلام تبلیغاتی استفاده می‌شود.

طراحی لوگو مونوگرام پارس سولو نوین
طراحی لوگو مونوگرام پارس سولو نوین 01
طراحی لوگو مونوگرام پارس سولو نوین 02
طراحی لوگو مونوگرام پارس سولو نوین 03
طراحی لوگو مونوگرام پارس سولو نوین 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram