(021) 2269 5704

طراحی لوگو (مونوگرام) امید سازان البرز

طراحی لوگو برای امید سازان البرز با سه حرف اول کلمات این شرکت به صورت مونوگرام انجام شده است. در طراحی این مونوگرام از فرم‌های ساده در قالب شکل مربع که نشانه پایداری است و شکلی مستحکم از اشکال هندسی است، استفاده شده؛ که با اندک تغییراتی فرم حروف را نشان دهد. همچنین طراحی لوگو این شرکت متاثر از فرم‌های ساده خط کوفی بنایی است.

طراحی لوگو (مونوگرام) امید سازان البرز
طراحی لوگو (مونوگرام) امید سازان البرز 01
طراحی لوگو (مونوگرام) امید سازان البرز 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram