طراحی آرم و لوگوتایپ فرش‌ فانتزی و مدرن آریا
(021) 2269 5704

طراحی آرم و لوگوتایپ فرش‌ فانتزی و مدرن آریا

طراحی آرم برای فرش‌های فانتزی و مدرن شرکت صنایع فرش آریا به دو صورت لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) و آرم (نشانه تصویری) اجرا شده است. استفاده از نقش سنتی اما بدون کادر و حاشیه القا‌کننده فضای جدیدی است که در عین حال یکپارچگی نقش لوگو با لوگوی فرش سجاده حفظ می‌شود. در طراحی لوگوتایپ فرش آریا سعی بر القای جنبه مدرن بوده است.

طراحی آرم و لوگوتایپ فرش‌ فانتزی و مدرن آریا
طراحی آرم و لوگوتایپ فرش‌ فانتزی و مدرن آریا 01
طراحی آرم و لوگوتایپ فرش‌ فانتزی و مدرن آریا 02
طراحی آرم و لوگوتایپ فرش‌ فانتزی و مدرن آریا 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram