(021) 2269 5704

طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) زبراتولز

طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) زبراتولز که در زمینه واردات ابزار آلات و یراق در و پنجره فعال است، توسط شرکت طراحی گرافیک آساگرافیک به انجام رسیده است. طراحی لوگو به صورت مونوگرام به حرف Z و تبدیل آن به بافت بدن گورخر اجرا شده و در طراحی لوگوتایپ ضخامتی مشخص در کل کار برای تداعی حس استحکام استفاده شد.

طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) زبراتولز
طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) زبراتولز 01
طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) زبراتولز 02
طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) زبراتولز 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram