طراحی آرم (مونوگرام) پیدایش مهراز
(021) 2269 5704

طراحی آرم (مونوگرام) پیدایش مهراز

طراحی آرم برای پیدایش مهراز به صورت مونوگرام با دو حرف P و M‌ انجام شد. این شرکت در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی فعالیت دارد. مونوگرام به طراحی نشانه نوشتاری با حروف کلمه گفته می‌شود. طراحی آرم مذکور با استفاده از خطوط پهن و شکسته انجام گرفت که تداعی کننده فرم ساختمان و آجرهای بکار رفته در آن است.

طراحی آرم (مونوگرام) پیدایش مهراز
طراحی آرم (مونوگرام) پیدایش مهراز 01
طراحی آرم (مونوگرام) پیدایش مهراز 02
طراحی آرم (مونوگرام) پیدایش مهراز 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram