طراحی لوگو و لوگوتایپ شرکت پادرا فارمد
(021) 2269 5704

طراحی لوگو و لوگوتایپ شرکت پادرا فارمد

طراحی لوگو و لوگوتایپ شرکت پادرا فارمد فعال در زمینه واردات لوازم پزشکی مرتبط با نام شرکت به معنی طلوع خورشید است که طراح گرافیک در طراحی نشانه تصویری (لوگو) از نقش خورشید و در لوگوتایپ از خطوط نرم با گوشه‌های گرد استفاده شده تا با لوگو هماهنگ باشد. در طراحی لوگو پادرا فارمد، طراح گرافیک اشاره مستقیم به معنی نام شرکت کرده است.

طراحی لوگو و لوگوتایپ شرکت پادرا فارمد
طراحی لوگو و لوگوتایپ شرکت پادرا فارمد 01
طراحی لوگو و لوگوتایپ شرکت پادرا فارمد 02
طراحی لوگو و لوگوتایپ شرکت پادرا فارمد 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram