طراحی کاراکتر (مسکات) و طراحی لوگوتایپ هانکونگ تایر
(021) 2269 5704

طراحی کاراکتر (مسکات) و طراحی لوگوتایپ هانکونگ تایر

طراحی کاراکتر یا مسکات و طراحی لوگوتایپ برای هانگونگ تایر با شخصیت یک مرد قوی هیکل به نشانه قدرت و حساسیت بخشیدن به حرف O انگیسی در نشانه نوشتاری هانکونگ به نشانه تایر خودور ایجاد شده است. رنگ اصلی برای این برند زرد در نظر گرفته شده که در لباس کاراکتر، حروف لوگوتایپ و سایر اقلام تبلیغاتی محصولات این شرکت حضور دارد.

طراحی کاراکتر (مسکات) و طراحی لوگوتایپ هانکونگ تایر
طراحی کاراکتر (مسکات) و طراحی لوگوتایپ هانکونگ تایر 01
طراحی کاراکتر (مسکات) و طراحی لوگوتایپ هانکونگ تایر 02
طراحی کاراکتر (مسکات) و طراحی لوگوتایپ هانکونگ تایر 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram