طراحی لوگو و نشانه نوشتاری مبلمان اداری پونل
(021) 2269 5704

طراحی لوگو و نشانه نوشتاری مبلمان اداری پونل

طراحی لوگو (نشانه) و لوگوتایپ (نشانه نوشته) برای مبلمان اداری پونل انجام شد. طراحی لوگو با استفاده از حرف P از ابتدای کلمه پونل، به صورت تو خالی و تبدیل آن به فرم مبل انجام شد. طراحی لوگوتایپ با استفاده از خطوط نرم و سیال و هماهنگ با لوگو انجام گرفت. طراحی نشانه و نشانه نوشتاری متناسب با زمینه فعالیت شرکت انجام می‌گیرد.

طراحی لوگو و نشانه نوشتاری مبلمان اداری پونل
طراحی لوگو و نشانه نوشتاری مبلمان اداری پونل 01
طراحی لوگو و نشانه نوشتاری مبلمان اداری پونل 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram