(021) 2269 5704

طراحی آرم صنایع غذایی لذیذ الوند

طراحی آرم صنایع غذایی لذیذ الوند فعال در زمینه فرآورده‌های روغن زیتون، سرکه بالزامیک و ... در سال 1392 انجام شد. استفاده از فرم مربع به نشانه زمین و استحکام، در کنار شکل برگ به نشانه سرزندگی و تازگی، برای لوگو در نظر گرفته شد. رنگ سبز برای بیان تازگی و سلامت محصولات و رنگ نقره‌ای برای ایجاد حس آرامش بکار رفت.

طراحی آرم صنایع غذایی لذیذ الوند
طراحی آرم صنایع غذایی لذیذ الوند 01
طراحی آرم صنایع غذایی لذیذ الوند 02
طراحی آرم صنایع غذایی لذیذ الوند 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram