(021) 2269 5704

طراحی لوگو تایپ فارسی ایراکال

طراحی لوگو تایپ فارسی برای ایراکال که در زمینه سرویس تماس‌های بین‌الملل فعال است با خطوط نازک، ضخیم و منحنی اجرا شده، که در لوگوتایپ انگلیسی آن نیز بکار رفته است. این لوگو تایپ در داخل یک کادر مستطیل شکل قرار گرفته که در فضای منفی داخل آن کلمه ایراکال ایجاد شده و شعار تبلیغاتی شرکت نیز در زیر لوگوتایپ آمده است.

طراحی لوگو تایپ فارسی ایراکال
طراحی لوگو تایپ فارسی ایراکال 01
طراحی لوگو تایپ فارسی ایراکال 02
طراحی لوگو تایپ فارسی ایراکال 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram