طراحی لوگوتایپ انگلیسی ایراکال
(021) 2269 5704

طراحی لوگوتایپ انگلیسی ایراکال

طراحی لوگوتایپ برای ایراکال که در زمینه سرویس تماس‌های بین‌الملل فعال است با حروف انگلیسی انجام گرفته است. در این لوگوتایپ برای حساسیت بخشیدن به نشانه، حرف C به‌‌صورت گوشی تلفن طراحی شده تا بیانگر زمینه فعالیت شرکت نیز باشد. از رنگ‌ آبی سایان برای حرف C درکنار طوسی و مشکی استفاده شده و در زیر لوگو شعار شرکت آمده است.

طراحی لوگوتایپ انگلیسی ایراکال
طراحی لوگوتایپ انگلیسی ایراکال 01
طراحی لوگوتایپ انگلیسی ایراکال 02
طراحی لوگوتایپ انگلیسی ایراکال 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram