(021) 2269 5704

طراحی لوگو و لوگوتایپ برای شرکت de Ensueño

طراحی لوگو و لوگوتایپ برای شرکت de Ensueño که در زمینه فروش لوازم لوکس خانگی فعالیت دارد انجام شد. برای طراحی لوگو به زمینه فعالیت شرکت توجه شده و از فرم مربع به نشانه خانه و محیط امن بهره گرفته شده و برای طراحی لوگوتایپ de Ensueño به معنای رویایی از فرم‌های ساده و نرم برای بیان معنای کلمه بهره گرفته شده است.

طراحی لوگو و لوگوتایپ برای شرکت de Ensueño
طراحی لوگو و لوگوتایپ برای شرکت de Ensueño 01
طراحی لوگو و لوگوتایپ برای شرکت de Ensueño 02
طراحی لوگو و لوگوتایپ برای شرکت de Ensueño 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram