(021) 2269 5704

طراحی لوگو برج A3 مجتمع مسکونی مهستان

طراحی لوگو برای برج A3 مجتمع مسکونی مهستان در سال 1392 انجام گرفت. این لوگو تصویری از برج را به صورت دید از پایین و خطی نشان می‌دهد و در پایین برج خطی منحنی به رنگ آبی برای تداعی زمین اضافه شده است. متن مجتمع مسکونی مهستان به زبان فارسی و انگلیسی در پایین لوگو به استحکام نشانه و ایجاد فضایی متناسب کمک کرده است.

طراحی لوگو برج A3 مجتمع مسکونی مهستان
طراحی لوگو برج A3 مجتمع مسکونی مهستان 01
طراحی لوگو برج A3 مجتمع مسکونی مهستان 02
طراحی لوگو برج A3 مجتمع مسکونی مهستان 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram