(021) 2269 5704

طراحی آرم و لوگو تایپ شرکت هیراد فارمد

طراحی آرم و لوگو تایپ شرکت هیراد فارمد که در زمینه داروسازی و پزشکی فعال است در سال 1391 اجرا شد. در طراحی آرم این شرکت از حرف P دوبار و برعکس استفاده شده که فضای منفی داخلی آنها حرف H را می‌سازد. در طراحی لوگو تایپ این شرکت به سازگاری فرم لوگوتایپ و لوگو توجه شده و از فرم‌های نرم و شکسته در کنار هم برای هماهنگی آنها استفاده شد.

طراحی آرم و لوگو تایپ شرکت هیراد فارمد
طراحی آرم و لوگو تایپ شرکت هیراد فارمد 01
طراحی آرم و لوگو تایپ شرکت هیراد فارمد 02
طراحی آرم و لوگو تایپ شرکت هیراد فارمد 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram