طراحی لوگوتایپ و مونوگرام شرکت آلفا پارس پاسارگاد
(021) 2269 5704

طراحی لوگوتایپ و مونوگرام شرکت آلفا پارس پاسارگاد

لوگوی شرکت آلفا پارس پاسارگاد به شکل طراحی لوگوتایپ و مونوگرام در سال 1389 انجام گرفت. برای طراحی مونوگرام از حروف ابتدایی یک یا چند کلمه و برای طراحی لوگوتایپ از حروف کامل نام شرکت استفاده می‌شود. مونوگرام در طول زمان مانند یک نشانه تصویری در ذهن ماندگار می‌شود و از آن بر روی مهر و دیگر اقلام تبلیغاتی استفاده می‌شود.

طراحی لوگوتایپ و مونوگرام شرکت آلفا پارس پاسارگاد
طراحی لوگوتایپ و مونوگرام شرکت آلفا پارس پاسارگاد 01
طراحی لوگوتایپ و مونوگرام شرکت آلفا پارس پاسارگاد 02
طراحی لوگوتایپ و مونوگرام شرکت آلفا پارس پاسارگاد 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram