(021) 2269 5704

طراحی لوگو تایپ کلینیک دندانپزشکی لقمان حکیم

طراحی لوگو تایپ کلینیک دندانپزشکی لقمان حکیم به‌عنوان طرح پیشنهادی ایده پردازی و اجرا شد. در طراحی لوگو تایپ ارتباط لوگو با ماهیت کار در اولویت اول قرار دارد. طراحی این لوگوتایپ با استفاده از فرم‌های نرم و منحنی و دایره انجام شده که فرم‌های شکسته و نرم، خطوط نازک حروف و فضای داخلی بین آنها تداعی‌کننده فرم دندان است.

طراحی لوگو تایپ کلینیک دندانپزشکی لقمان حکیم
طراحی لوگو تایپ کلینیک دندانپزشکی لقمان حکیم 01
طراحی لوگو تایپ کلینیک دندانپزشکی لقمان حکیم 02
طراحی لوگو تایپ کلینیک دندانپزشکی لقمان حکیم 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram