(021) 2269 5704

طراحی لوگوتایپ فراز چشمه نیکان

طراحی لوگوتایپ فراز چشمه نیکان در سال 1390 توسط گروه طراحان آساگرافیک اجرا شد. از کلمه نیکان برای طراحی این لوگوتایپ و از خواص بصری ریتم و فرم‌های عمودی، حروف تو خالی با خط دور پهن استفاده شده است. استفاده از رنگ متفاوت برای نقطه‌ها در طراحی آرم، فرم یکدست نشانه نوشته را برهم زده و آن را ویژه می‌سازد.

طراحی لوگوتایپ فراز چشمه نیکان
طراحی لوگوتایپ فراز چشمه نیکان 01
طراحی لوگوتایپ فراز چشمه نیکان 02
طراحی لوگوتایپ فراز چشمه نیکان 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram