طراحی لوگو و لوگوتایپ آتلیه عکاسی پرسونا
(021) 2269 5704

طراحی لوگو و لوگوتایپ آتلیه عکاسی پرسونا

طراحی لوگو و لوگوتایپ آتلیه عکاسی پرسونا با حروف کلمه پرسونا اجرا شده است. برای طراحی لوگو از کلمه پرسونا با خطوط نازک استفاده و داخل حروف به صورت تو خالی می‌باشد. این کلمه روی کادر مربع دور گردی قرار دارد که سمبلی از منظره‌یاب دوربین است. لوگوتایپ (نشانه نوشته) پرسونا در زیر این لوگو با خطوطی نرم و خوانا طراحی هگردید است.

طراحی لوگو و لوگوتایپ آتلیه عکاسی پرسونا
طراحی لوگو و لوگوتایپ آتلیه عکاسی پرسونا 01
طراحی لوگو و لوگوتایپ آتلیه عکاسی پرسونا 02
طراحی لوگو و لوگوتایپ آتلیه عکاسی پرسونا 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram